• Przechowalnia 0
 • Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego Joga Sklep

  Sklep internetowy Joga Sklep, dostępny pod adresem joga.sklep.pl, prowadzony jest przez firmę Joga Centrum Adama Bielewicza wpisaną przez Prezydenta Miasta Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie 04-801, ul. Wolęcińska 4B. NIP 521-284-22-90, Regon: 014987627 tel 503-706-701

  Regulamin zakupów

  1.Sklep internetowy Joga Sklep, zwany też Sprzedającym, prowadzi sprzedaż dla Kupującego, za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę joga.sklep.pl.

  2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie (z wyjątkiem działu Second Hand Books) są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  3. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

  4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon. Na żądanie wystawiamy fakturę VAT którą wysyłamy podany przez Kupującego adres mailowy.

  5. Kupujący ponosi koszty dostawy określone w cenniku dostawy.

  Zamówienia

  6. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.

  Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:

  a) nazwisko i imię

  b) numer telefonu

  c) adres poczty elektronicznej e-mail

  d) adres do wysyłki

  7. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Kupującego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.

  8. Sprzedający nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych

  wprowadzanych przez Kupującego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność.

  Kupujący może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do

  Zamówienia.

  9. Sprzedający odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 9-17.

  10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedającego z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Kupującego podany w Zamówieniu.

  11. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Kupujący zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę Zamówienia.

  9. Wiążąca dla stron sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Kupującemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia.

  Formy płatności:

  10. Dostępne są następujące formy płatności:

  • Szybkie płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy24 (PayPro S.A.)

  • Przelew na konto bankowe Joga Centrum mBank 11 1140 2004 0000 3002 3466 4893

  • Gotówką przy odbiorze osobistym.

  Dostawa – wysyłka

  11. Przesyłki wysyłane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, chyba że z przyczyn niezależnych lub losowych jest to niemożliwe, wtedy niezwłocznie ustalamy termin wysyłki z Kupującym.

  12. Przesyłki są dostarczane za pośrednictwem

  • Paczkomatów InPost

  • Kurierów InPost

  Zwroty 

  13. Zakupiony towar można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Towar musi być w takim samym stanie w jakim został wysłany, bez śladów eksploatacji (nie może być używany), ani uszkodzeń, a jeśli jest w opakowaniu fabrycznym, opakowanie to musi pozostać nienaruszone. Zwroty są uwzględniane jedynie na podstawie dokumentu zakupu. Przesyłki wysyłane na nasz koszt , jak również przesyłki odsyłane do nas za pobraniem gotówkowym nie będą przyjmowane.

  14. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży (zgodnie ze wzorem z załącznika do regulaminu), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

  15. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

  16. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

  Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

  Reklamacje

  17. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

  Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy pod numerem telefonu 503-706-701. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

  18. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

  19. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  a. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

  b. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego.

  c. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

  d. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych i odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

  W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: adam@joga.net.pl lub telefonicznie: 503-706-701 . Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

  Ochrona danych osobowych

  20. W wyniku złożenia Zamówienia Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Firma Joga Centrum Adama Bielewicza, właściciel sklepu, nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.

  21. Kupującemu przysługuje prawo:

  a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedającemu, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedającym

  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

  Postanowienia ogólne

  22. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  23. Po złożeniu zamówienia przy wybraniu opcji Za pobraniem produkt jest rezerwowany na 3 dni, po tym terminie niepotwierdzone zamówienia będą anulowane, natomiast potwierdzone zamówienia są niezwłocznie wysyłane. Przy wybraniu opcji Płatne przelewem produkt jest rezerwowany na 3 dni, po tym terminie zamówienia nieopłacone (jeśli nie zostanie zaksięgowana wpłata na naszym koncie) zostają anulowane.

  24. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.

  25. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

  26. Sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

  27. Sprzedający jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  28. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

  ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Joga Centrum Adama Bielewicza, Wolęcińska 4 B, 04-801 Warszawa, adam@joga.net.pl

  Odstąpienie od umowy sprzedaży

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży

  następujących towarów:

  Nazwa, ilość………………………………………

  Nazwa, ilość………………………………………

  Nazwa, ilość………………………………………

  Nazwa, ilość………………………………………

  Numer zamówienia…………………………

  Data zawarcia umowy…………………………

  Data odbioru towaru……………………………

  Imię i nazwisko Klienta………………………………

  Adres Klienta……………………………

  Nr rachunku bankowego……………………………

  Data i Podpis Klienta (wymagane jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)…………………………………………